Friday, December 7, 2007

ျမန္မာနဲ႔ ရုရွ

ျပီးခဲ့တဲ့ တပတ္မွာ ႏႈိင္းယွဥ္ တင္ျပသြားခဲ့သလိုပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အစိုးရရဲ ပညာေရးအေပၚ ၀င္ျပီး စြက္ဖက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ေနပံုက ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ တရုတ္ႏို္င္ငံရဲ ပံုစံအတိုင္းပါပဲ။ လက္ရွိမွာလည္း တရုတ္အစိုးရဟာ ပညာေရးက႑ကို ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ အဘက္ဘက္က ပံ့ပိုးေပးေနေပမဲ့ တဘက္ကလည္း ပညာေရး စနစ္ထဲမွာ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈ နယ္ပယ္ထဲမွာ လြတ္လပ္မႈမရွိဘဲ တင္းတင္းကပ္ကပ္ ကိုင္တြယ္ထားတာ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ရွိတာ၊ အစိုးရနဲ႔ အဆင္ေျပရင္ ေျပသလို အခြင့္အေရး ရတာ၊ အေနာက္ႏို္င္ငံက ပညာရွင္ ေတြရဲ လာေရာက္ပို႔ခ်မႈေတြကိုေတာင္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ တားျမစ္ ကန္႔သတ္တာေတြ၊ ျပည္ပ ပညာေတာ္သင္ေတြကို အေျမာက္အမ်ား ခြင့္ျပဳထားေပမဲ့ သူတို႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ထိပါး ေရးသားတာမ်ိဳးကိုေတာ့ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္တာမ်ိဳးေတြ ရွိေနတုန္းပါပဲ

ဒါေပမဲ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တရုတ္ႏို္င္ငံဟာ စာသင္ခန္းလိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ဆရာ ဆရာမေတြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ သင္ၾကားနည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ ႏို္င္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္၊ ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား သံုးစြဲပါတယ္။ ဥကၠဌၾကီးေမာ္စီတုန္း လက္ထက္ကနဲ႔ ကြာျခားတာကေတာ့ အရင္က ပညာေရးကို အစိုးရပိုင္းက တင္းတင္းမာမာ ျပတ္ျပတ္သားသား ၀င္ရာက္ကိုင္တြယ္ေပမဲ့ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္းနဲ႔ မသိမသာ ကိုင္တြယ္ ခ်ဳပ္ထိန္းရင္းကေန စံမီပညာေရးကို ဖန္တီးေပး ေနတာပါပဲ။ ဒါဟာ လက္ရွိျမန္မာႏို္င္ငံရဲ အေျခေနထက္ အဆမ်ားစြာသာတဲ့ တိုးတက္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏို္င္ငံဟာ ခုခ်ိန္မွာ ရုရွႏိုင္ငံကိုလည္း ပညာေတာ္သင္ေတြ လႊတ္ေနပါတယ္။ ရုရွႏို္င္ငံဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေလာက္မဆိုးေပမဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္တဲ့ ႏို္င္ငံပါပဲ။ ဒါေပမဲ့လည္း ပညာေရးကိုေတာ့ျဖင့္ အစြမ္းကုန္ အားေပးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ရုရွအစိုးရဟာ ဆရာ ဆရာမ ေတြကို သင္ရိုးလြတ္လပ္ခြင့္ ေပးတာ ကေနစျပီး လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားပို႔ခ်ခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ေတြ ေပးထားပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးအာဏာပိုင္က ပညာေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ညွိျပီး ျပဌာန္းရမယ့္ ဘာသာရပ္ သတ္မွတ္တဲ့ထိပဲ ပါ၀င္ပတ္သက္ပါတယ္။ သင္ရိုးနဲ႔ သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္တာ ကေတာ့ သင္ၾကားမယ့္ ဘာသာရပ္ဆရာကပဲ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ သင္ၾကားတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စာသင္ခန္းကို ဆရာနဲ႔ ေက်ာင္းသားကသာ လံုးလံုးပိုင္ပါတယ္။

အဲဒီအျပင္ ဆရာဆရာမေတြအတြက္ လစာကို လံုေလာက္ေအာင္ ေပးထားတာေၾကာင့္လည္း အဂတိ လိုက္စားမႈနည္းပါးေစတဲ့အျပင္ ဆရာဆရာမေတြရဲ ရပ္တည္မႈတန္ဖိုးကိုလည္း ျမင့္မားေစပါတယ္။ ဆရာ ဆရာမေတြအေနနဲ႔လည္း ဘ၀ရပ္တည္ေရး အတြက္ ပူပန္စရာမရွိတာေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးကို ဖိဖိစီးစီး အင္အားစိုက္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဆရာဆရာမက သူ႔စာသင္ခန္းမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ရွိတာေၾကာင့္ လည္း သူတို႔ရဲ႔ သင္ၾကားေရးအေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိျပီး လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေပ်ာ္ပါတယ္၊ စိတ္ပါ၀င္စားပါတယ္

ရုရွႏို္င္ငံဟာလည္း ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ လႊမ္းမိုးျပီး ႏို္င္ငံေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေပမဲ့ ပညာေရးက႑ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ပံ့ပိုးေပးျပီး သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈေတြမွာ လြတ္လပ္မႈရွိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆရာ တပည့္ အျပန္အလွန္ ျငင္းခုန္ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေက်ာင္း၀င္းေတြထဲမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထိုင္ သြားလာခြင့္၊ ဆည္းပူးေလ့လာခြင့္ ေတြရွိပါတယ္။ စာၾကည့္တိုက္ ေကာင္းေကာင္းေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ ေနထိုင္ေရးကအစ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ ေက်ာင္းစရိတ္ ကလည္း မမ်ားပါဘူး။

ျပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ စိတ္ၾကိဳက္ ၀ါသနာပါရာေရြးျပီး သင္ယူႏိုင္တဲ့ ဘာသာရပ္အလိုက္ Math Institute, Physics Institute, Chemistry Institute, Law Institute, Astrology Institute, Medical Institute ေတြလို ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ Institute ေတြ ရွိတာမို႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြဟာ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့ ဘာသာရပ္ကို ေသခ်ာေပါက္ ထြန္းေပါက္ေအာင္ သင္ယူႏိုင္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ ဘာသာရပ္အလိုက္ Institute ေတြဟာ တကၠသိုလ္ေတြထက္ ပိုျပီးေတာင္ နာမည္ရပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ပါတယ္။

ရုရွႏိုင္ငံမွာ အဲလို Institute ေပါင္း ၁၃၀၀ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ အစိုးရပိုင္ Institute က ၆၈၅ခုျဖစ္ျပီး အစိုးရမဟုတ္တဲ့ NGO အဖြဲ႔အစည္းေတြက ၆၁၉ခု ဖြင့္လွစ္ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ရုရွအစိုးရဟာ ပညာေရးမွာ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ ေပးထားတဲ့အတြက္ အျပိဳင္အဆိုင္ ၾကိဳးစားၾကတာမို႔ ရုရွႏို္င္ငံဟာ ပညာရွင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ထြက္တယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳခံရတဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ရုရွဟာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တကယ္ထူးခၽြန္တဲ့ ပညာရွင္ေတြကို သူ႔ႏိုုင္ငံတြင္းမွာ ေမြးထုတ္ႏို္င္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒီထူးခၽြန္တဲ့ ပညာရွင္ေတြဟာလည္း သူတို႔ပညာနဲ႔ ေကာင္းေကာင္း ရပ္တည္ ႏိုင္ျပီး အဲဒီ ပညာကို အသံုးခ်ခြင့္လည္း ေကာင္းေကာင္း ရၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အင္မတန္ အားေပးတဲ့ အေျခေနတခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ ရုရွႏိုင္ငံနဲ႔ နီးစပ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏို္င္ငံအစိုးရအေနနဲ႔ ဒါကို အတုယူသင့္ပါတယ္၊

ျမန္မာႏို္င္ငံအေနနဲ႔လည္း ခုခ်ိန္မွာ အစိုးရအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ရုရွႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ျပည္ပကို ပညာေတာ္သင္ေတြ ေစလႊတ္ေနပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုကေတာ့ စစ္အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အစိုးရရဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယား ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းဖို႔အတြက္ ရည္စူးတဲ့ ပညာရပ္ေတြကို သင္ယူေနၾကတာ ျဖစ္ျပီးေတာ့ စစ္အစိုးရရဲ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္သာ ျပန္အလုပ္အေကၽြး ျပဳၾကတာ မ်ားပါတယ္။ တကယ္ကေတာ့ တိုင္းတပါးက ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို နည္းနာယူခဲ့တဲ့ သူတို႔ဟာ ပညာေခတ္ ထဲမွာ အမ်ားၾကီး ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ ပညာေရးကို ကူညီ တည္ေဆာက္ ေပးသင့္တာပါ။ ျပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ပညာေတာ္သင္ေတြ ေစလႊတ္ရာမွာ ကိုယ့္ႏို္င္ငံအတြက္ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ဖြ႔ံျဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ဦးတည္တဲ့ ပညာရပ္ေတြကို သင္ၾကားဖို႔နဲ႔ ထူးခၽြန္သူမွန္သမွ်ကို ေစလႊတ္မွသာ တရားမွ်တမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွပဲ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးလို႔ ဆိုႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ရွင္

ေမျငိမ္း(၂၀၀၇)

No comments: