Friday, April 3, 2009

Building Knowledge Economies စာတမ္း(၂)

ျပီးခဲ့တဲ့ တပတ္မွာတုန္းက ကမၻာ့ဘဏ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေလ့လာေရးအဖြဲ႔ရဲ႔ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ Building Knowledge Economies ဆိုတဲ့ စာတမ္းထဲက ပညာေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ မူဝါဒေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းပညာေရးမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီထဲက အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြရဲ႔ ပညာေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အခြင့္အလမ္းေတြ တိုးတက္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးရမယ္.. ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေလးအနက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစား ရမယ့္ အခ်က္ျဖစ္တာမို႔ ဆက္ျပီး အက်ယ္ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႔ အခန္းက႑က တခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အယူအဆေတြရဲ႔ လႊမ္းမိုး မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- သမီးမိန္းကေလးက အိမ္မႈကိစၥလုပ္တတ္ဖို႔ပဲ လိုတယ္… အတန္းပညာတတ္ဖို႔ မလိုဘူးဆိုတဲ့အယူအဆက လႊမ္းမိုးေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ မိဘေတြ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ သားနဲ႔သမီးမွာ တေယာက္ ကိုသာ ပညာသင္ေပးႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ သားကိုသာ ပညာသင္ေပးျပီး သမီးကေတာ့ အိမ္မွာ ဝိုင္းကူရတာမ်ိဳး မိဘနဲ႔အတူ ဝင္ေငြ ကူရွာေပးရတာမ်ိဳးေတြေတြ ဒီေန႔ထက္ထိ ရွိေနတုန္းပါ။ အဲဒါကို ထံုးစံတခုလိုပဲ လူ႔ အသိုင္းအဝိုင္း တခုလံုးက လြယ္လင့္တကူ လက္ခံေနတုန္းပါ။

ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုးတက္လာတဲ့ ေခတ္အေနအထားအရေရာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႔ ၾကိဳးစား အားထုတ္မႈေၾကာင့္ေရာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေက်ာင္းေနႏႈန္း ပညာတတ္ႏႈန္း ျမင့္မားလာေပမဲ့ အဆင္ျမင့္တဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္ေတြနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိတဲ့ ရာထူးေနရာ ေတြမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အကန္႔သတ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္ရွိတဲ့ အၾကီးအကဲ ရာထူးေနရာေတြမွာဆိုရင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ိဳးသားေတြ အဆင္သင့္ မရွိမွဘဲ အဲဒီ ရာထူးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခန္႔ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ေရာ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အတြက္ေရာ၊ အေရးၾကီးတဲ့ တာဝန္ေတြကို ယူႏိုင္မယ့္ အရည္အေသြးရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႔ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္း အင္အားေတြ အမ်ားၾကီးကို ဆံုးရႈံးေနၾကရတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္ကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိတဲ့ ရာထူးေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီး ေတြ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးလူမႈအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေရးကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ လြယ္ကူ ေခ်ာေမာျပီး မွ်တမွန္ကန္မႈလည္း ပို ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးက႑ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ ထင္ရွားတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈေတြကိုေျပာရရင္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေအာင္တာခ်င္းအတူတူမွာ ေဆးတကၠသိုလ္လို စက္မႈတကၠသိုလ္လို သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ဝင္ခြင့္အမွတ္စာရင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အမွတ္အမ်ားၾကီး ပို ျမင့္မွ ဝင္ခြင့္ ရႏိုင္တာမ်ိဳးမွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အဲလို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္လည္း မေတြ႔ရပါဘူး။

ျမင္လြယ္ သိလြယ္တဲ့ ပညာေရးက႑ထဲက ေနာက္ထပ္ဥပမာတခု ေျပာျပရရင္ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ အျမင့္ဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးျဖစ္တဲ့ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ရာထူးကို ခုခ်ိန္ထိ ဆရာမၾကီးေတြ တေယာက္မွ မရေသးပါဘူး။ ဒါဟာ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ မညီလို႔ မခန္႔အပ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲနဲ႔ အလိုအေလ်ာက္ သတ္မွတ္ျပီး သား ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးပါ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ခု ကမၻာာ့ဘဏ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ရဲ႔ ပညာေရးမူဝါဒထဲက အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြရဲ႔ ပညာေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အခြင့္အလမ္းေတြ တိုးတက္လာေအာင္ ဖန္တီး ေပးရမယ္.. ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အထူးလိုအပ္တဲ့ ခ်မွတ္သင့္တဲ့ မူပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အပင္ပမ္းခံ အနစ္နာခံႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးေတြအျပင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ေတြလည္း အျပည့္ရွိၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သားသမီးကို အနီးကပ္ဆံုး တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရသူ ေတြလည္း ျဖစ္ျပီးေတာ့ အိမ္ေထာင္တခုလံုးကို တာဝန္ယူ ကြပ္ကဲစီမံေနတာေတြက အထင္ရွားဆံုး သက္ေသပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ က်င့္သားရ ကြၽမ္းဝင္သူေတြအျဖစ္ ကိုယ့္အလုပ္အေပၚ တာဝန္ယူႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြး ရွိသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုရင္ အနစ္နာခံ အပင္ပမ္းခံ ဦးေဆာင္ျပီးေတာ့ လုပ္ၾကရတဲ့ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္နဲ႔ သူနာျပဳ အလုပ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရသလိုပဲ တံတားေဆာက္ လမ္းေဖာက္စတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ေတြမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးအင္ဂ်င္နီယာ ေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ တန္းတူ တာဝန္ယူေနၾကတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႔ အရည္အခ်င္းနဲ႔ အေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ထားတာ ဟာ မရွိသင့္တဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ေရေျမခ်င္းထိစပ္ေနျပီး ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းလည္း နီးစပ္လွတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႔ ပညာေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြမွာ ခြဲျခားကန္႔သတ္မႈ မရွိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးက႑မွာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသလို ခြဲျခားမႈမ်ိဳး လုံးဝ မရွိပါဘူး။ အေျခခံပညာေရး ေအာင္ျမင္ျပီး တကၠသိုလ္ပညာသင္ဖို႔ ဘာသာရပ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ေနရာမွာ ဘာသာရပ္ အားလံုးရဲ႔ အမွတ္ေပါင္း၊ ပ်မ္းမွ်အမွတ္နဲ႔ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ရခဲ့တဲ့ အမွတ္ေတြေပၚ မူတည္ျပီး ဘာသာရပ္အလိုက္ ဝင္ခြင့္ကို အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား တန္းတူ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလို အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႔ ရမွတ္နဲ႔အဆင့္ကို အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ မတူဘဲ ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတို႔သင္ယူခ်င္တဲ့ ဘာသာရပ္ကို သူတို႔ရထားတဲ့ အမွတ္အဆင့္အရ မီရင္ သူတို႔ ဝါသနာ အလိုက္ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ သင္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ တက္ၾကြျပီး ပညာလိုလားတဲ့ ေက်ာင္းသူေတြကို ေတြ႔ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ တကၠသိုလ္ပညာေရးျပီးဆံုးလို႔ အလုပ္ခြင္ဝင္တဲ့အခါမွာလည္း အမ်ိဳးသမီး ေတြဟာ သတ္မွတ္ အရည္အေသြးျပည့္မီျပီးျဖစ္တဲ့အျပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈလည္း ရွိၾကတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း ေအာင္ျမင္ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တိုးတက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အားသာခ်က္ တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္ကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာင္ အမ်ိဳးသမီး ဆိုတာဟာ သဘာဝအရ မိခင္ေလာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚပိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့သလိုပဲ မိခင္ေတြဟာ သားသမီးေတြရဲ႔ အနီးဆံုးမွာ ေနရတဲ့သူေတြျဖစ္တာမို႔ သားသမီးေတြ အတုယူရတဲ့ စံျပပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္ရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္း ေတြျဖစ္တဲ့ ကေလးေတြ လူငယ္ေတြအတြက္ အနီးဆံုး စံျပပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အရည္အခ်င္းရွိမွ အရည္အေသြးျမင့္မွ ကေလးေတြ လူငယ္ေတြဟာလည္း အရည္အခ်င္းရွိလာ အရည္အေသြးျမင့္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ပင္ကိုရွိျပီးသား အရည္အခ်င္းေတြကို ထုတ္ေဖာ္အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ရွိမွပဲ သူတို႔ရဲ႔ အရည္အေသြးေတြကလည္း တိုးတက္ ေတာက္ေျပာင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကမၻာာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက တန္းတူ အခြင့္အေရးရဖို႔ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ ခြဲျခားသတ္မွတ္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ေျပာင္းလဲ သင့္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ လက္ရွိအေနအထားမွာ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ ေနရာစံု က႑စံုမွာ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ လႈပ္ရွား ေနၾကတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အလြယ္တကူနဲ႔ အခြင့္အလမ္းယူလို႔မရေအာင္ ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ ထားတာမ်ိဳးေတြကလည္း ရွိေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ခုလို ႏိုင္ငံကို အဘက္ဘက္က တိုးတက္ေအာင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေနရတဲ့အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းေကာင္း ရဖို႔ လိုေနပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းေတြရွိမွလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႔ ၾကိဳးစား အားထုတ္လိုမႈ ကလည္း ျမင့္မားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို Building Knowledge Economies စာတမ္းက ထည့္သြင္း ေထာက္ျပထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ နည္းနာယူသင့္တဲ့ မူဝါဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

No comments: