Sunday, March 30, 2008

အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ နိမ့္က်ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ သင္ရိုးေတြ ေခတ္မမီမႈ၊ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔ ႏိုင္ငံ့ေရး႐ာေတြမွာ ဘက္လိုက္သင္ၾကားတာေတြနဲ႔ အတူ သင္ရိုးကို အစိုးရက ဗဟိုကေန မတရားသျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္စြက္ဖက္မႈေတြေၾကာင့္လည္း နိမ့္က်ေနရတာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ေတြမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက မိဘေတြရဲ႕ အေထြေထြစီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေတြေၾကာင့္ ကေလးေတြ ေက်ာင္းမေနႏိုင္တာေၾကာင့္ေရာ၊ အစိုးရရဲ႕ လ်စ္လ်ဴရႈမႈေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္အဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေန ရတာေတြေၾကာင့္ေရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး ယိုယြင္းက်ဆင္းေနခ်ိန္မွာ အာဏာပိုင္အစိုးရ မကူညီဘဲနဲ႔ေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ ပညာေရးကို ရဖို႔ ခဲယဥ္းတာ အမွန္ပါပဲ။ တကယ္လို႔ အစိုးရကသာ ေစတနာရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးကို အလ်င္အျမန္ ဦးေမာ့သြားေအာင္ လုပ္ႏို္င္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အစိုးရကသာ ပညာေရးကို လမ္းဖြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ ခုေလာက္ ခၽြတ္ျခံဳက်ေနတဲ့ ပညာေရးကို လည္း ျပန္ျပီး ဦးေမာ့လာေအာင္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ေတာင္ လုပ္ေပးႏို္င္ပါတယ္။ ပညာေရးမွာ လူလတ္ တန္းစားမိသားစု၀င္ကေလး ေတြပါ တက္ေရာက္သင္ယူႏို္င္တဲ့ အခမဲ့ပုဂၢလိကပိုင္ေက်ာင္းေတြ မ်ားမ်ား ဖြင့္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ပညာေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း NGO ေတြကို ခြင့္ျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ လူထုကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ကူညီတည္ေထာင္တဲ့ အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းေတြ ဖြင့္သင့္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အဲလို အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ိဳးကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျပီးသားျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလို ႏို္င္ငံၾကီးမွာေတာင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေနနဲ႔ လုပ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ အဲလိုေက်ာင္းမ်ိဳး ကို Charter School လို႔ ေခၚပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ခ်ာတာေက်ာင္းပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာထားတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ပညာေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ရဲ႕ အျမင္ကို ဒီေနရာမွာ တင္ျပပါ့မယ္။

ခ်ာတာေက်ာင္းေတြဟာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားကေနတဆင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား မိဘႏွင့္ ဆရာမ်ားပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုယ္တို္င္ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္တဲ့ ေက်ာင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ာတာေက်ာင္းေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကေန ကင္းလြတ္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈအေပၚမွာသာ အေျခခံျပီး တည္ေထာင္တဲ့ ေက်ာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမ်ားရမွ ခ်ာတာေက်ာင္းပညာေရးက တည္တံ့ေအာင္ျမင္တဲ့ ပညာေရး ျဖစ္လာမွာပါ။ ခ်ာတာေက်ာင္းပညာေရးမွာ ေက်ာင္းသားမိဘက ေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေတြနဲ႔ မတူတာကေတာ့ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းသားကို ေရြးလက္ခံျပီး ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းလခ ေပးရပါတယ္။ ခ်ာတာေက်ာင္းေတြကေတာ့ အခမဲ့ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ခ်ာတာေက်ာင္းေတြကို ရီပတ္ဗလီကင္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္ႏွစ္ပါတီစလံုးက အားေပးပါတယ္။

သမၼတ ဘီလ္ကလင္တန္လက္ထက္မွာတုန္းက ခ်ာတာေက်ာင္းေတြဟာ လြတ္လပ္မႈလည္းရွိ၊ တာ၀န္ယူမႈ လည္း ရွိျပီး ႏိုင္ငံေရးအရလည္း အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ္အလုပ္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အကယ္ဒမီေက်ာင္း (City Acedamics)ေတြကလည္း အေမရိကန္က ခ်ာတာေက်ာင္းေတြနဲ႔တူတယ္လို႔ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။ အကယ္ဒမီေက်ာင္း ေတြကလည္း လြတ္လပ္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္က အေမရိကန္ဆရာမ်ားသမဂၢကို ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားအေပၚ အျမင္ကို ေမးျမန္းခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဆရာမ်ား သမဂၢရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြက ခ်ာတာေက်ာင္းေတြရဲ႕ အက်ဳိးနဲ႔အျပစ္ကို ခ်ိန္ထိုး ေျပာျပပါတယ္။ ေျပာျပခ်က္ေတြအရ အားသာခ်က္ကေတာ့ ခ်ာတာေက်ာင္းေတြရဲ႔ အရြယ္အစားက အစိုးရေက်ာင္းေတြထက္ ေသးငယ္တာေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲရ လြယ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္၊ ေက်ာင္းေသးတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားလည္း နည္းတာမို႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ အစိုးရ ေက်ာင္းေတြထက္ ပိုျပီး ႏို္င္ႏို္င္နင္းနင္းရွိတယ္လို႔ ဆိုႏို္င္ပါတယ္။ ေနာက္ ခ်ာတာေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ထင္ထင္ရွားရွား ရွိပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္က ေက်ာင္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အခ်က္အခ်ာ က်တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ခ်ာတာေက်ာင္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကေတာ့ အစိုးရေက်ာင္းမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဆရာေတြ အလုပ္မၿမဲၾကတာ ေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးမွာ မတည္ၿငိမ္ျဖစ္ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ခ်ာတာေက်ာင္းေတြဟာ အစုိးရေက်ာင္းေတြနဲ႔ အျပိဳင္အဆို္င္ ျဖစ္လာ တာေၾကာင့္ အစိုးရေက်ာင္းဆရာေတြ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ခ်ာတာေက်ာင္းေတြဟာ လြတ္လပ္မႈလြန္ကဲၿပီး ပညာေရးစံေတြနဲ႔ ကင္းလြတ္တယ္ လို႔လည္း ေ၀ဖန္ပါတယ္။ ဆရာမ်ားသမဂၢရဲ႕ အျမင္အရေတာ့ ခ်ာတာေက်ာင္းက ဆရာေတြဟာ 'ဆရာမ်ား သမဂၢ'ကို မ၀င္ၾကတာေၾကာင့္ ဆရာမ်ားသမဂၢက ပို႔ခ်တဲ့ သင္တန္းေတြ တက္မထားရပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ စံမီတဲ့ ဆရာေတြ မျဖစ္ႏို္င္ဘူးလို႔ ယူဆထား တာပါပဲ၊

ေဒါက္တာသိန္းလြင္ကေတာ့ ခ်ာတာေက်ာင္းေတြရဲ႔ အက်ဳိးအျပစ္ကို ခ်ိန္ဆျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာမွာ ခ်ာတာေက်ာင္းပံုစံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ခ်ာတာေက်ာင္းေတြ ဟာ ‘အစိုးရ ေထာက္ပံ့ခံေပမဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ေက်ာင္း’ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲလို လြတ္လပ္တဲ့ ေက်ာင္းေတြကို အားေပးတာဟာ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ဆရာေတြ၊ ေက်ာင္းသားမိဘေတြနဲ႔ ပညာေရး လုပ္ေဆာင္သူေတြကိုပါ ပညာေရးဖြံ႔òဖိးေရးအတြက္ စိတ္၀င္တစားနဲ႔ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္လာေစေအာင္ အားေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ တနည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး တက္ႂကြစြာပါ၀င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္ကို အားေပးျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက တြဲဘက္ေက်ာင္းေတြဟာလည္း ရပ္ရြာေတြကေန တာ၀န္ယူ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းေတြ ျဖစ္တာမို႔ လြတ္လပ္တဲ့ ေက်ာင္းေတြပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆရာ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။ အဲသလိုပဲ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြကိုလည္း ရပ္ရြာက ေထာက္ပံ့ကူညီထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ခ်ာတာေက်ာင္း ပညာေရးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔လည္း အစိမ္းသက္သက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ရပ္မိရပ္ဖေတြ ကိုယ္တုိင္ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ႏုိင္ရင္ေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ခ်ာတာေက်ာင္းေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ အၾကံျပဳထားတာကို တင္ျပလိုက္ရပါတယ္္။

5/12/07

No comments: