Wednesday, November 28, 2007

စစ္အစိုးရရဲ႕ ဒီမိုကေရစီပညာေရး

ကမၻာေပၚမွာ ေခတ္မီတဲ့ ႏို္င္ငံအမ်ားစုက ခုခ်ိန္မွာ၊ ကိုယ့္ႏို္င္ငံကို တကယ္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္ေနၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးစနစ္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်တဲ့ ပညာေရးျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားနည္းစနစ္ကအစ သင္ရိုး ၫႊန္းတန္းအထိကို ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ တည္ေဆာက္ မြမ္းမံေနၾကပါတယ္။

ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက အတည္ျပဳျပဌာန္းထားတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအပိုဒ္ (၂၆)မွာ ပညာေရးဟာ လူတိုင္းခံစားရမယ့္ ေမြးရာပါ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္ လို႔ ေၾကျငာထားပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ အပိုဒ္(၂၇)(က)မွာလည္း.. လူတိုင္းသည္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း၏ ယဥ္ေက်းမႈဘ၀တြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ပိုင္ခြင့္၊ အႏုပညာ သုခုမ ပညာရပ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လိုက္စား ေမြ႔ေလ်ာ္ႏို္င္ခြင့္၊ သိပၸံပညာထြန္းကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏို္င္ခြင့္ ႏွင့္ ထိုပညာ၏ အက်ိဳးအျမတ္တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ခံစား သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။လို႔ ေဖၚျပပါရွိပါတယ္။

အဲသလိုပဲ အပိုဒ္(၂၇-ခ)မွာလည္း… “လူတိုင္းသည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ၾကံစည္ ဖန္တီးမႈမွ ျဖစ္ထြန္း လာေသာ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ တီထြင္မႈမ်ား၊ စာေပဆိုင္ရာ အႏုပညာဆိုင္ရာ ဖန္တီးမႈမ်ားတို႔၏ ဂုဏ္ႏွင့္ ရုပ္၀တၴဳပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ခံစားရယူႏို္င္ရန္ အတြက္ ကာကြယ္မႈမ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။”…. လို႔ ပါပါတယ္။

အဲဒီ ေၾကျငာစာတမ္းဟာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ကတည္းက ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ႏို္င္ငံေပါင္း (၄၈) ႏိုင္ငံက သေဘာတူ ေထာက္ခံ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စာတမ္းပါ အပိုဒ္၂၇အရ ပညာေရးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ ေနတဲ့ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ဟာ လူသားတိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖၚ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္း အစိုးရတိုင္းက လိုက္နာက်င့္ၾကံရမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး စည္းကမ္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏို္င္ငံမွာလည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ခုခ်ိန္မွာ စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏို္င္ငံျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနပါတယ္လို႔ ႏို္င္ငံတကာကို တရား၀င္ ေၾကျငာထားပါတယ္။ အဲလိုပဲ ပညာေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာခ်မ္းျငိမ္းကလည္း ျမန္မာႏို္င္ငံပညာေရးကို ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနတယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။

အေမရိကန္ႏို္င္ငံ State Department ရဲ ဒီမိုကေရစီပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ ေတြထဲမွာ ဒီမိုကေရစီပညာေရးဟာ စာသင္သားေတြကို တိုးတက္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြ၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား သံုးသပ္ႏို္င္စြမ္းေတြ ရင့္သန္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးတဲ့ပညာေရးမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္၊ အစိုးရဟာလည္း စာသင္သား ေတြရဲ ပညာေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္ကို မထိပါးသင့္ဘူး၊ အဲဒီအျပင္ စာသင္သားေတြရဲ႕ ပညာရပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈေတြကို တန္ဖိုးထား ေလးစားျမတ္ႏို္းရမယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို တရား၀င္ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ အစိုးရတိုင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံသင့္တဲ့ ဒီမိုကေရစီပညာေရးရဲ႕ တရားကိုယ္သေဘာေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏို္င္ငံကို ဒီမိုကေရစီႏို္င္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနပါတယ္လု႔ိဆိုတဲ့ စစ္အစိုးရကေတာ့ ပညာေရးထဲမွာ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ သင္ရိုးသတ္မွတ္တာကေနစျပီး မဟာ၀ိဇၨာသင္တန္းသားေတြ၊ ပါရဂူ သင္တန္းသားေတြအတြက္ က်မ္းျပဳဖို႔ ေခါင္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္တဲ့အထိ ၀င္ျပီး စြက္ဖက္ေနတာပါ။ ဥပမာေျပာရရင္ ျမန္မာစာအထူးျပဳ မဟာတန္းေတြ ပါရဂူတန္းေတြမွာ ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၊ ဆရာမင္းသု၀ဏ္ တို႔ရဲ႔ စာေတြ ကဗ်ာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်မ္းမျပဳရ သုေတသနမလုပ္ရ... ဆိုတာမ်ိဳး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ မသင္ရ မေျပာရ မေရးရဆိုတာမ်ိဳးေတြပါ။

ဒါထက္ပိုဆိုးတာကေတာ့ စစ္အစိုးရဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ မတ္လ၃ရက္ေန႔မွာ ျပည္ပေရာက္ ပညာေတာ္သင္ေတြအေနနဲ႔ မဟာဘြဲ႔ ပါရဂူဘြဲ႔ေတြအတြက္ စာတမ္းေတြ က်မ္းေတြ ေရးရာမွာ ျမန္မာႏို္င္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာကို ေရးသားမယ္ဆိုရင္ က်မ္းေခါင္းစဥ္ စာတမ္းေခါင္းစဥ္ေတြကို အစိုးရဆီ တင္ျပျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ ေရးရမယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာ သံရံုးေတြကတဆင့္ တရား၀င္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ပညာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးတဲ့၊ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစနစ္နဲ႔လည္း မကိုက္ညီတဲ့၊ လုပ္ရပ္ပါပဲ။

အဲဒီေနာက္ စစ္အစိုးရဟာ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထဲမွာပဲ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ ကိုေဘးတကၠသိုလ္မွာ ပါရဂူဘြဲ႔ အတြက္ ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ က်မ္းျပဳစုေရးသားေနတဲ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဒႆနိကဌာနက လက္ေထာက္ ကထိကဆရာမ ေဒၚယိမ္းယိမ္းရဲ႔ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ တစံုတရာ မေပးဘဲ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ကိုယ့္ႏိုိင္ငံက ရွားရွားပါးပါးေမြးထုတ္ထားရတဲ့ ပညာတတ္ေတြကို မခ်ီးေျမွာက္ တဲ့အျပင္ ႏို္င္ငံမဲ့ျဖစ္ေအာင္ အနာဂတ္မဲ့တဲ့အထိပါ ျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္လိုက္တာပါပဲ။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ လံုး၀မကိုက္ညီတဲ့အျပင္ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ထိပါးလိုက္တာပဲ ဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ ပညာရွင္ကို တန္ဖိုးမထားတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ အတြက္ စစ္အစိုးရရဲ လုပ္ရပ္ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ ဂုဏ္အဂၤါနဲ႔လည္း မကိုက္ညီဘူးလို႔ သံုးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္္။

ေမျငိမ္း(၂၀၀၇)

Monday, November 26, 2007

Multicultural Education

ကမၻာ့ပညာေရးပညာရွင္ေတြက ခုေနာက္ပိုင္းမွာ ပညာေရးဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးထဲမွာ စာသင္သားေတြအေနနဲ႔ လူမ်ိဳးစံု ဘာသာစံု ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္နဲ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္း ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ပညာေရး (Peace Education)ဆီကို ဦးတည္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါဟာလည္း ကမၻာလံုးဆိုင္ရာျငိမ္းခ်မ္းေရးအထိရည္ရြယ္တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးပံုစံလို႔ ဆိုႏို္င္ပါတယ္။

အဲဒီအခါ စာသင္သားေတြအတြက္ ပညာေရးကိုဖန္တီးရာမွာ အေရာင္ အေသြးစံု ယဥ္ေက်းမႈပညာေရးပံုစံ 'Multicultural Education' ကို စဥ္းစားလာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးထဲမွာ လူမ်ိဳးစံု ပါ၀င္ ပူးေပါင္း ႏိုင္ေရးနဲ႔ အနည္းဆံုး ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြင္းက လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔နဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး လြယ္ကူေျပျပစ္ေစဖို႔ကို ဦးတည္တဲ့ ပညာေရးမ်ိဳးကို ဖန္တီးတာဟာလည္း ေဒသတြင္း အမ်ိဳးသားပညာေရးကို တည္ေဆာက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ေဒသတြင္းက လူမ်ိဳးစံုတို႔ရဲ႕ ဘာသာစကားေတြကို အနည္းဆံုးတမ်ိဳးေလာက္ ပိုတတ္ထားတဲ့အတြက္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးမွာ အဆင္ေျပေစတဲ့အျပင္ အဲဒီလူမ်ိဳး တမ်ိဳးနဲ႔တမ်ိဳး ဓေလ့ထံုးစံနဲ႔ စိတ္ေနသေဘာထား ေတြကို အခ်င္းခ်င္းသိသြားတဲ့အတြက္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈပိုရႏိုင္တာမို႔လို႔ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ပညာေရးဆီကို ဦးတည္ ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ပဲ ပညာေရးကို အထူးၾကိဳးစား တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုက ေက်ာင္းပညာေရးထဲမွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြဆီက ဘာသာစကားေတြကို ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပမာ- အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ စပိန္ဘာသာရပ္ သင္ရသလိုမ်ိဳး၊ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ ဒတ္ခ်္ဘာသာ၊ ဂ်ာမန္ဘာသာေတြ သင္ယူရသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာကေတာ့ စကၤာပူႏိုင္ငံဟာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ရာ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ အေျခခံပညာေရးမွာ ဘာသာစကား ၃မ်ိဳးကို မသင္မေနရ ဘာသာရပ္ေတြအျဖစ္ သင္ယူၾကရပါတယ္။ အဓိကဘာသာစကားက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖစ္ျပီး မေလး၊ ဟင္ဒီ၊ အင္ဒိုနီိးရွား၊ မင္ဒရင္း နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ဘာသာ စကားေတြထဲက ေရြးခ်ယ္ သင္ယူရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြဟာ အနည္းဆံုး ဘာသာစကား၃မ်ိဳးေလာက္ တတ္ျပီး အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါ အလုပ္လုပ္ရာမွာ ဘာသာစကား ေၾကာင့္ အခက္အခဲၾကံဳရတာမ်ိဳး နည္းပါးသြားပါမယ္။ ျပီးေတာ့ ဘာသာစကား ကၽြမ္း၀င္မႈေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းပို ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္လာႏိုင္ျပီး အလုပ္လုပ္ရမွွာလည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္၇ြက္တာမ်ိဳး ေတြလည္း ပိုျပီးလုပ္လာႏို္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲသလိုပဲ ႏို္င္ငံတြင္းမွာကို ဘာသာစကား၃၀၀ေက်ာ္ေျပာေနတဲ့ အိႏၵိယႏို္င္ငံမွာဆိုလည္း ေက်ာင္းပညာေရးထဲ မွာ ေဒသအလိုက္ ျပည္နယ္အလိုက္၊ မိခင္ဘာသာစကား တမ်ိဳးနဲ႔အတူ နီးစပ္ရာဘာသာစကား အနည္းဆံုး ၂မ်ိဳးကို သင္ယူၾကရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ အဂၤလိပ္စာကို ႏို္င္ငံတကာအဆင့္မီ သင္ယူၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူမႈေၾကာင့္ ကိုယ့္ႏို္င္ငံသားေတြအတြက္ တန္းတူပညာေရးအဆင့္အတန္းကို အလြယ္တကူ တည္ေဆာက္ ေပးႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အမ်ိဳးသားပညာေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏို္င္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏို္င္ငံမွာကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၀ေက်ာ္ မွီတင္းေနထိုင္ေနတယ္လို႔ လက္ရွိအာဏာပိုင္ေတြက ေၾကျငာထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏို္င္ငံရဲ႔ လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ေရာ၊ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ သူတို႔မိခင္ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈကို ပိတ္ပင္ ဟန္႔တား ထားတဲ့အတြက္ေရာ၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးနဲ႔တမ်ိဳး ဘာသာစကားဆက္စပ္မႈ ဆက္သြယ္မႈေတြ မရွိၾကတဲ့အတြက္ေရာ၊ ဓေလ့ထံုးစံေတြ ယဥ္ေက်းမႈေတြဟာ ေမွးမွိန္လာရတဲ့အျပင္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ ညီညြတ္ ေရးကိုပါ ထိခိုက္ေစလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ အမ်ိဳးသားပညာေရး တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အဟန္႔အတားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံတႏို္င္ငံမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးကို တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရေတြနဲ႔ အတူ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ (NGO)ပညာေရးကူညီမႈအဖြဲ႔ေတြက ၀ိုင္း၀န္း ပံ့ပိုး ေဆင္၇ြက္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏို္င္ငံတြင္းက လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာအတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္ႏို္င္ေရးအတြက္ ကိုယ့္ မိခင္ဘာသာ စကားနဲ႔ နီးစပ္ရာတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဘာသာစကားေတြ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ပညာေရးထဲမွာ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ေမျငိမ္း(၂၀၀၇)


Friday, November 23, 2007

Peace Education

ဒီေန႔ေခတ္ ကမၻာၾကီးမွာ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ ထြန္းကားလာတာနဲ႔အမွ် အေကာင္း ဘက္က ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေတြနဲ႔အတူ အဆိုးဘက္မွာလည္း တိုးတက္လာတာ ေတြ ရွိပါတယ္။ အဆိုးဘက္ဆီ ဦးတည္တဲ့ တိုးတက္မႈမွာ အၾကမ္းဘက္၀ါဒ ပါလာရင္ေတာ့ ကမၻာၾကီးရဲ႕ အနာဂတ္က စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လည္း ပညာေရးပညာရွင္အမ်ားစုက ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပညာေရး (Peace Education) ပံုစံကို ျပင္ဆင္လာ ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ကေလးေတြဆိုတာက ေက်ာင္းတက္တဲ့အရြယ္မွာ သူတို႔၀န္းက်င္က ျမင္ျမင္သမွ်ကို ေလ့လာ မွတ္ယူပါတယ္၊ အတုယူျပီး လိုက္လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာသင္ယူတဲ့အရြယ္မွာ ကေလးေတြရဲ ပညာေရးထဲမွာ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေအာင္၊ စိတ္ေနသေဘာထား ေကာင္းမြန္ေအာင္ လမ္းၫႊန္ႏို္င္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြ ထည့္သင္ေပးၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘီစီ-၃၈၄မွာေပၚထြက္ခဲ့တဲ့ ဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္ ၾကီး Aristotle ကလည္း ပညာေရးဆိုတာက လူသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲသလိုပဲ ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ျဗိတိသွ် အေတြးေအခၚပညာရွင္ Bertrand Russell ကလည္း ပညာေရးဟာ ကမၻာကို ဖြင့္လွစ္မယ့္ ေသာ့တေခ်ာင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ အနာဂတ္ကမၻာမွာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကေလးေတြအတြက္ ပညာေရးထဲမွာ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေရး၊ ကိုယ္ခ်င္းစာ သည္းခံတတ္လာေစေရးနဲ႔ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံတတ္ေစ ေရးကို ဦးတည္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြ ထည့္ေပးထားရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ ပညာေရးထဲမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္တဲ့၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္တတ္ေစေရးကို ဦးတည္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြ ထည့္ေပးထားတာေၾကာင့္ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ သူတို႔ေတြဟာ ပဋိပကၡနည္းတဲ့၊ ေအးခ်မ္း တည္ျငိမ္တဲ့ လူ႔အသိုင္း၀ိုင္းကို ဖန္တီးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယက ပညာေရးပညာွင္ Muttart ကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပညာေရးပံုစံကို တည္ေဆာက္မယ္ ဆိုရင္ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာရွိေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏို္င္တဲ့ အတားအဆီးမွန္သမွ်ကို စြန္႔လႊတ္ရမယ္၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ လိင္အဆင့္အတန္းခြဲတဲ့ သေဘာထားေတြကိုလည္း စြန္႔လႊတ္ရ မယ္လို႔ ၁၉၈၇ခုႏွစ္ကတည္းက အၾကံေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားမွ်တေရးဆီ ဦးတည္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ ျပဳစု တည္ေဆာက္ထားတဲ့ Peace Education ဟာ ကေလးေတြကို အုပ္စုအဖြဲ႔နဲ႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္တတ္ေစပါတယ္ ရန္လိုစိတ္၊ ေဒါသစိတ္ေတြ နည္းပါးေစပါတယ္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေနထိုင္တတ္ေစပါတယ္ အဲဒီအျပင္ ဖက္ဒရယ္နည္းက်က် လူမ်ိဳးစံု အတူယွဥ္တြဲေနထို္င္နည္းကိုပါ သိနားလည္လာႏို္င္ပါတယ္။ အေသြးအေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကြဲျပားတဲ့ လူေတြကို အဖြဲ႔အစည္းတခုထဲမွာ မိသားစု ပံုစံနဲ႔ အတူတူ ေနထိုင္နည္းကိုလည္း တတ္ေျမာက္သြားေစပါတယ္။ ဒါဟာ အနာဂတ္ကမၻာရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမ်ားၾကီး အေထာက္အကူျပဳႏို္င္တဲ့ ပညာေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏို္င္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းက တိုင္းရင္းသားေတြ အခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္မွ ရင္းႏွီးေသြးစည္းမွပဲ အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို တည္ေဆာက္ႏို္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ဘာသာစကား ျပႆနာပါပဲ။ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဘာသာစကားခ်င္း နီးစပ္ရင္းႏွီးမွပဲ ယဥ္ေက်းမႈနီးစပ္ျပီးအထင္လြဲမွားေနမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တာကိုခံခဲ့ၾကရတဲ့ ဗမာအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုး အမွန္တကယ္ စည္းလံုး ညီၫြတ္ဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ ဘာသာစကားဖလွယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးေတြဟာ အဓိကက်တဲ့ ေျဖရွင္းရမယ့္ ပညာေရးထဲက ကိစၥေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ- ကရင္ျပည္နယ္က ေက်ာင္းေတြမွာ ျမန္မာစာကို သင္ရသလိုပဲ၊ မိခင္ဘာသာ စကားျဖစ္တဲ့ ကရင္စာ၊ ကရင္ဘာသာစကားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအျပင္၊ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနတဲ့ မြန္ဘာသာစကား၊ မြန္စာ၊ မြန္ ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုပါ သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျဖစ္ႏို္င္ရင္ ေဒသအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ အေနနဲ႔ အနီးဆံုး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ထိုင္း၊ အိႏၵိယ၊ တရုတ္ႏို္င္ငံေတြရဲ ဘာသာစကားေတြကိုေတာင္ သင္ၾကားသင့္တာပါ။ ဒါမွပဲ အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈ ပိုရလာႏိုင္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးစီးပြား စပ္တူ လုပ္ငန္းေတြကို အလြယ္တကူ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္သလိုပဲ တျခားေသာ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ကာကြယ္ျပီးသားလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံဟာ အတုယူစရာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကလည္း Peace Education ပံုစံကို ဦးတည္တာျဖစ္သလို အနာဂတ္ကမၻာကို ဖြင့္လွစ္မယ့္ ေသာ့တစ္ေခ်ာင္း ကို ဖန္တီးလိုက္တာလည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ေမျငိမ္း
၂၀၀၇။

Wednesday, November 21, 2007

အမ်ိဳးသားပညာေရးနဲ႔ အစိုးရရဲ႕တာ၀န္

အမ်ိဳးသားပညာေရးရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္က ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး၊ ကိုယ္လက္အဂါၤ အာရံု တပါးပါးခ်ိဳ႕တဲ့ေနတဲ့ ကေလးေတြ အပါအ၀င္ ကေလးတိုင္း ထိေရာက္တဲ့ ပညာေရးကို သင္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရက ဦးစီးျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အေမရိကန္ႏို္င္ငံ ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာ အေျခစိုက္တဲ့ National Education Association
ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းၾကီးက ထင္ရွားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ NEA လို႔ အတိုေကာက္ေခၚႏို္င္တဲ့ အဲဒီအဖြဲ႔ၾကီးဟာ ၁၈၅၀ခုႏွစ္မ်ား ကတည္း က အစပ်ိဳး ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ခုခ်ိန္မွာေတာ့ အသင္း၀င္ ေပါင္း ၃ဒႆမ ၂သန္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ၾကီးထဲမွာ ကမၻာတ၀ွမ္းက အမ်ိဳးသားပညာေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူေတြက ဌာနခြဲေတြအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျပီး ပညာေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ မူၾကိဳတန္းကေနစျပီး တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရတန္းေတြအထိ ပညာေရးအတြက္ အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကူညီပံ့ပိုးေပးတဲ့ လူထု ပညာေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းၾကီးက ပညာေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲတာကအစ၊ ဆရာဆရာမေတြကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးတာ၊ သင္ရိုးေရးဆြဲတာ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈလုပ္တာေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးေတြလို ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ သမွ် လိုအပ္တာေတြကို ႏိုင္ငံတကာက ပညာေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၫွိႏႈိင္းျပီး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါတယ္။ အဲလိုလုပ္ကိုင္ရာမွာ NEA ဟာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေရာ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း NGO ေတြကိုပါ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြေပးၾကဖို႔၊ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျပီးေတာ့ ဆက္သြယ္ ဆက္စပ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ ၾကပါတယ္၊။ အဲဒီမွာ အစိုးရကေရာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကပါ ေငြေၾကးကစျပီး လိုအပ္တာေတြကို ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ ပံ့ပိုးေပးၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း NEA အဖြဲ႔ၾကီးဟာ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီး ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ NEA အဖြဲ႔ၾကီးဟာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးကို အေလးဂရုျပဳလွတဲ့အတြက္ National teachers day လို႔ ဂုဏ္ျပဳ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ ေမလ ၈ရက္ေန႔မွာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဆရာဆရာမေတြကို ခမ္းခမ္းနားနား ဂုဏ္ျပဳပြဲြေတြ လုပ္ျပီး လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြ ေပးပါတယ္။

ပညာေရးမွာ အစိုးရရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈအမ်ားၾကီးရတယ္လို႔ဆိုႏိုင္တဲ့ အေမရိကန္ႏို္င္ငံမွာေတာင္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးကို ပံ့ပိုးတဲ့ သီးျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လိုအပ္ေနတာ ေတြ႔ႏို္င္ပါတယ္။ ဒါဟာ အစိုးရက ျဖည့္ဆည္း မေပးႏိုင္လို႔ တာ၀န္၀င္ယူရတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ပညာေရးကို ပိုေကာင္းသထက္ ေကာင္းလာ ေအာင္ ၀ိုင္းကူၾကတာမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးအတြက္ လူတိုင္းမွာ ႏို္င္ငံသားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာကို သိသာ ထင္ရွားေစတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ‘၂၁ရာစုရဲ႔ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မွာ ပညာေရးကသာ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္တယ္’ လို႔ ပညာရွင္ေတြ အားလံုး က တညီတၫြတ္တည္း သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဟာ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေရးတၾကီး လုပ္ငန္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့ပညာေရးပညာရွင္ေတြက
ခုေနာက္ပိုင္းမွာ ပညာေရးဦးတည္ခ်က္အေနနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးထဲ မွာ ကေလးေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို နားလည္ေအာင္၊ ပကတိ အမွန္တရား Universal truth ကို လက္ခံတတ္ေအာင္၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို ေလးစားတတ္ေအာင္၊ ေရရွည္ တည္တံ့ႏို္င္တဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (Sustainable Development)ကို နားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပးဖို႔ ဆိုတာေတြကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားလာပါတယ္။ အဲဒီအျပင္၊ စာသင္သားေတြ အေနနဲ႔ လူမ်ိဳးစံုဘာသာစံု ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ အတူတကြပူးေပါင္းယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ပညာေရး (Peace Education)ဆီကိုလည္း ဦးတည္လာတာ ေတြ႔ရပါ တယ္။ ဒါဟာလည္း ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအထိ ရည္ရြယ္တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးပံုစံလို႔ ဆိုႏို္င္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးတိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကမယ့္ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကို အစိုးရကိုယ္တိုင္က လက္ခံျပီး အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။

ေမျငိမ္း
၂၀၀၇။


Friday, November 16, 2007

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အမ်ိဳးသားပညာေရး

အမ်ိဳးသားပညာေရးဆိုတာဟာ အဓိကကေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီျပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြကိုလည္း အမီလိုက္ႏို္င္တဲ့ ပညာေရးမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရက ကူညီ ကိုင္တြယ္ ေပးတာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ ကိုယ့္ႏို္င္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ဆိုတာမွာ ဘာသာစကား၊ အႏုပညာ နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ၊ ဘာသာေရး ဓေလ့ထံုးစံေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိဖို႔၊ ထိန္းသိမ္းဖို႔ဆိုတာေတြ ပါေကာင္း ပါႏိုင္ပါ တယ္။ အဲဒီ အျပင္ ကိုယ့္ႏို္င္ငံရဲ႕ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းေပၚ မူတည္ျပီးေတာ့လည္း ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရး ကို ေခတ္နဲ႔ အမီ လိုက္ႏိုင္ေအာင္ ေရးဆြဲ ဖန္တီးၾကရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ သီးျခား ထီးတည္းေနေလ့ရွိျပီးေတာ့ ပညာေရးမွာ ခိုင္မာတဲ့ အေျခခံမူရွိျပီး သားလည္းျဖစ္တဲ့ အဂၤလန္ႏိုင္ငံေတာင္မွပဲ ၁၈၀၀ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၊ ဥေရာပဘက္ျခမ္းမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ကို ဦးတည္လုပ္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ သူလည္း လိုက္ျပီး ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေရး လုပ္ရပါေတာ့တယ္။ အဂၤလန္ အစိုးရ ပါလီမာန္က ၁၈၅၆ခုႏွစ္ေလာက္မွာ အေျခခံပညာေရးအဆင့္ကို ၀င္ျပီး ကူညီ ပ့ံပိုးေပးလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၈၈၉မွာ ပညာေရးအၾကံေပး ဘုတ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ျပီး အေျခခံအဆင့္ျမင့္တန္းေတြနဲ႔ စက္မႈလက္မႈ ပညာေရးေတြအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္မႈေတြ လုပ္လာရာကေန အမ်ိဳးသားပညာေရးဘက္ကို တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္လာတာပါ။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံပညာေရးရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ အေျခခံလူထုကို ပညာခ်စ္တတ္လာေအာင္ ပညာေရးကို စိတ္၀င္စားလာေအာင္ အစိုးရက ကူညီေပးျပီး၊ တကၠသိုလ္အဆင့္ ေရာက္ရင္ေတာ့ တဦးခ်င္းစီရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ နဲ႔ သင္ယူခြင့္ကို အျပည့္အ၀ ေပးထားပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာဆိုလည္း မူလတန္းအဆင့္ွမွာကိုပဲ ကေလးေတြဟာ သူတို႔ႏိုင္ငံနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာေတြကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းကေနစျပီး သင္ၾကရပါျပီ။ ျပီးေတာ့ အေမရိကန္ႏို္င္ငံဟာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ အေျခခံပညာမွာ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ ကိုယ့္ေဒသနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကို ပထ၀ီ၀င္ႏိုင္ငံေရးအေနနဲ႔ သင္ၾကရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားနဲ႔ဆရာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေ၀ဖန္ရင္းကေန ေက်ာင္းသားေတြဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို သံုးသပ္ႏိုင္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြ ရသြားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ၊ အနည္းဆံုးေတာ့ သူ႔ႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ျဖစ္လာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ပညာေရးပါပဲ။

စကၤာပူႏို္င္ငံကေတာ့ နည္းပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ရုပ္၀တၳဳပိုင္းမွာ အားေကာင္း လာတာေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားစြမ္းရည္ပိုင္းေတြမွာ အားနည္းလာမွာစိုးတဲ့အတြက္ အစိုးရက ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကစျပီး အေျခခံပညာေရး ထဲမွာ သိပၸံနည္းပညာနဲ႔အတူ Moral Education အျဖစ္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာနဲ႔ ရသဆိုင္ရာေတြကို အားေပးသင္ၾကားဖို႔ မူ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ စကၤာပူႏို္င္ငံဟာ သူတို႔တိုင္းျပည္ကို နည္းပညာတိုင္းျပည္အျဖစ္ ထူေထာင္ေနတာမို႔လို႔ ေက်ာင္းပညာေရးမွာ နည္းပညာပိုင္းကိုလည္း အစြမ္းကုန္ အားေပးေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပမာအျဖစ္ ေျပာျပရရင္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ မူလတန္း Grade-4 အဆင့္က ကေလးဟာ စက္ရုပ္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေၾကာင္းေတြ၊ Computer Programming ေတြ သင္ေနရပါျပီ။ ဒါဟာ သူ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသား ပညာေရးပါပဲ။

ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ အေျခခံပညာေရးမွာကေတာ့ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဘာသာရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၁၉၆၄ခုႏွစ္ ကတည္းက အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့တဲ့ သင္ရိုးေတြ ေခါင္းစဥ္ေတြသာ ျဖစ္ေနဆဲပါ။ တခ်ိဳ႔သင္ခန္းစာေတြဟာ ေခတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့အျပင္ လက္ေတြ႔လည္း အသံုးခ်လို႔မရေတာ့တဲ့ သင္ခန္းစာေတြပါ။ အဲဒီအျပင္ ျပဌာန္းစာေတြကို ဆန္းသစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံတာမ်ိဳး တိုးခ်ဲ႔သင္ၾကားတာမ်ိဳးလည္း မရွိေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံအာဏာပိုင္နဲ႔ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက အိုင္တီပညာေရးလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီျပီး အိုင္တီေခတ္နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ သင္ရိုးေတြ သင္ခန္းစာေတြ အသစ္ တိုးခ်ဲ႔ ေရးဆြဲတာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲတာေတြ မေတြ႔ရပါဘူး။ အာဏာပိုင္ အစိုးရကလည္း ႏိုင္ငံေရးဆန္ဆန္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္တာမ်ိဳးသာရွိျပီး၊ ပံ့ပိုးကူညီတာမ်ိဳး မရွိတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ ေနတယ္ လို႔ မေျပာႏို္င္ပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ နည္းပညာေခတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြဟာ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ ကမၻာ့အေရးေတြကို သိခြင့္မရတဲ့အျပင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕၊ ကိုယ့္ျပည္နယ္ ကိုယ့္ေဒသရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ လက္ရွိအေနအထားကိုေတာင္မွ အမွန္အတိုင္း သိခြင့္မရၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဗဟုသုတအရာမွာ အလြန္ အားနည္းေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းဘာသာရပ္ ကမၻာ့သမိုင္းဘာသာရပ္ေတြမွာ အာဏာပိုင္တို႔အလိုက် အလြန္ေရွးက်တဲ့ သမိုင္းေတြ ကိုသာ သင္ယူေနၾကရျပီးေတာ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျပီး သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရတာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ရတာေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚ ႏိုင္စြမ္းမွာပါ အားနည္းလာၾကရပါတယ္။

ပိုဆိုးတာကေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးထဲမွာ မ်က္ေမွာက္အိုင္တီေခတ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ သင္ရိုးေတြ ျပ႒ာန္းစာေတြ မရွိေသးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေခတ္ကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့စာေတြ မသင္ရတဲ့အျပင္ ဘာသာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းကို သင္ျပန္ေတာ့လည္း တကယ့္တကယ္ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဆံုးမစာေတြ နီတိေတြဟာ ကေလးေတြ လူငယ္ေတြကို ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေနေအာင္၊ အမိန္႔နာခံတတ္ေအာင္ ပံုသြင္းတဲ့ အဆိုအမိန္႔ေတြသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ထိုင္းႏို္င္ငံနဲ႔ပဲ ႏႈိင္းယွဥ္ ဥပမာေပးရရင္ ထိုင္းႏို္င္ငံဟာ ေက်ာင္းပညာေရးထဲမွာ သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြနဲ႔ ဘုရင္မင္းျမတ္နဲ႔ သူ႔မိသားစုေတြရဲ႔ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ပံုအေၾကာင္းေတြကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ထည့္သင္သလိုပဲ၊ ေခတ္မီ အိုင္တီနည္းပညာကိုလည္း တပါတည္း ပူးတြဲသင္ေပးေနတာမ်ိဳး ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအျပင္၊ သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႔ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံေတြကိုလည္း ထည့္သင္ေပးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း Office of National Education Commission လို႔ ဌာနတခု သီးသန္႔ထားျပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးကို တိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ႏို္င္ငံတိုင္းဟာ စာသင္သားေတြကို အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ့္ႏို္င္ငံ ကိုယ့္ေဒသအေၾကာင္း တိတိက်က် ေသေသခ်ာခ်ာ သိထားရေအာင္ ပညာေရး ထဲမွာ ထည့္သြင္း သင္ၾကားၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒါမွပဲ ကေလးေတြ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ တခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ကို ထိန္းသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ကိုင္တြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏို္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမျငိမ္း (၂၀၀၇)
Tuesday, November 6, 2007

အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ အဘက္ဘက္က ဆုတ္ယုတ္ေနရတဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္း ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ ကိုယ္တိုင္က စစ္မွန္တဲ့ ပညာေရး ရထားတာမ်ိဳး မရွိတဲ့အျပင္ တကယ့္ ပညာရွင္၊ ပညာရွိေတြကိုလည္း ေနရာေပး အသံုးခ် ျခင္း မရွိလို႔ပဲလို႔ ေျပာႏို္င္ပါတယ္။ ဒါဟာ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ အမ်ိဳးသား ပညာေရးစနစ္ (National Education System)မွာ အားနည္းေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ဆိုတာက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရက ဦးေဆာင္ျပီး ကိုယ့္ႏို္င္ငံသားေတြကို တတ္သင့္ တတ္အပ္တဲ့ ပညာေတြ ျဖန္႔ျဖဴးေပးတဲ့ စနစ္ပါ။ ႏို္င္ငံတႏို္င္ငံ ထူေထာင္ေရးမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္က ဘယ္ေလာက္ အေရးပါတယ္ဆိုတာကို ေျပာရရင္ ကမၻာ့သမိုင္းမွာ အထင္အရွားရွိခဲ့တဲ့ ပရပ္ရွား ေက်ာင္းဆရာ ေတြရဲ႕ ေအာင္ပြဲလို႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ Victory of Prussians school masters ဆိုတဲ့ တိုက္ပြဲရလဒ္ကို သက္ေသျပျပိး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီတိုက္ပြဲက ၁၈ရာစုအေစာပိုင္းကာလမွာ ပရပ္ရွားက ျပင္သစ္ကို အႏို္င္ရခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲပါ၊

တခ်ိန္တုန္းက ပရပ္ရွားႏိုင္ငံဆိုတာဟာ အခု ဂ်ာမနီႏို္င္ငံပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက ပရပ္ရွားႏို္္င္ငံကို ၁၇၁၃ခုႏွစ္ကေန ၁၇၄၀ခုႏွစ္ထိ အုပ္စိုးခဲ့တဲ့ Fredrick William ဘုရင္ဟာ သူ႔လက္ထက္မွာ စစ္တပ္အင္အား၊ စီးပြားေရး အင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ လုပ္ႏို္င္ခဲ့ရံုသာမကဘဲ ၁၇၁၇ ခုႏွစ္က စျပီးေတာ့ ပရပ္ရွားႏို္င္ငံ ပညာေရးကို အမိ်ဳးသား ပညာေရးအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အခ်ိန္မွာတုန္းကေတာ့ အားေကာင္း တဲ့ ပညာေရး ျဖစ္မလာေသးပါဘူး။

ျပင္သစ္ဘုရင္နပိုလီယံလက္ထက္ ၁၈၀၆ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပရပ္ရွားနဲ႔ ျပင္သစ္တို႔ စစ္ျဖစ္ျပီး ေယနားျမိဳ႕ (Jena) စစ္ပြဲမွာ ပရပ္ရွားေတြ စစ္ရႈံးပါတယ္။ အဲဒီစစ္ပြဲကို Disaster of Jena လို႔ ပရပ္ရွားေတြက ေခၚၾကပါတယ္။ အဲဒီစစ္ပြဲမွာ သူတို႔ ဥာဏ္ပညာနည္းလို႔ ရႈံးရတယ္လို႔ ပရပ္ရွားေတြက ယူဆၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါ တႏို္င္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ပညာတတ္ဖို႔ လိုျပီလို႔ ဆံုးျဖတ္ျပီး ပရပ္ရွားေတြဟာ အမ်ိဳးသားပညာေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္တည္ေဆာက္ေတာ့တာပါပဲ။

အဲလိုနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္း၆၄ႏွစ္အၾကာ တတိယနပိုလီယံလက္ထက္မွာ ျပင္သစ္နဲ႔ ပရပ္ရွားတို႔ စစ္ပြဲ ထပ္ျဖစ္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဆီဒန္းျမိဳတိုက္ပြဲမွာ ပရပ္ရွားက အႏုိင္ရသြားပါေတာ့တယ္။ ျပင္သစ္ရဲတတိယေျမာက္ နပိုလီယံဘုရင္က လက္နက္ခ်လိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီ ေအာင္ပြဲကို Victory of Prussians school masters လို႔ေခၚတာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ပရပ္ရွားေတြက သူတို႔ စစ္ႏို္င္ရတာ ပညာဥာဏ္ ေၾကာင့္ပဲလို႔ ပိုလက္ခံသြားျပီး ပညာေရးျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေတာ့တာပါပဲ။ ပညာေရးရဲအေရးပါမႈကို ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးေတြက အဲဒီ ၁၉ရာစု အေစာပိုင္းကာလကတည္းက သိခဲ့ျပီလို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ကို စခဲ့တာ ဂ်ာမနီႏို္င္ငံလို႔ေတာင္ ဆိုႏို္င္ပါတယ္။ ခုဆိုရင္ေတာ့ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဟာ ဥေရာပမွာ ထိပ္တန္းေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေနရာယူလာႏို္င္တာ ေတြ႔ေနျပီ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီကေန႔ ေအာင္ျမင္မႈအရာမွာ ထိပ္ပိုင္းကပဲ ရွိေနတဲ့ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံဟာလည္း အမ်ိဳးသားပညာေရးကို တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ႏို္င္ငံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံရဲအမ်ိဳးသားပညာေရးတည္ေဆာက္ပံုကေတာ့ အစိုးရက ပညာေရးကို ဦးေဆာင္တယ္ ဆိုေပမဲ့ အစိုးရက ပညာေရးအတြက္ အေျခခံမူ၀ါဒနဲ႔ သင္ရိုးအညႊန္းေဘာင္ ေတြေလာက္ကိုပဲ သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ သင္ရိုးအေသးစိတ္နဲ႔ သင္ၾကားနည္း စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ ျမိဳ႕အလိုက္ ေက်ာင္းအလိုက္ ပညာေရးပညာရွင္ေတြက သင့္ေတာ္သလို ေရးဆြဲ ရပါတယ္။ အစိုးရက ပညာေရးစနစ္ကို ကူညီပံ့ပိုး ထိန္းသိမ္းေပးတဲ့ အေနအထားမွာပဲ ေနျပီးေတာ့ ပညာရွင္ေတြကိုသာ ဦးေဆာင္လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ ေပးထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။

အဲဒီအခါမွာ ေဒသအလိုက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြက ျပာန္းစာေတြကို သူ႔ထက္ငါ ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ အျပိဳင္အဆိုင္ ေရးဆြဲ သင္ၾကားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ၊ ပညာေရးကို ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ တြန္းအားေပးသလိုလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံဟာ ပညာေရးအရာမွာ ေနာက္က် မက်န္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္၊ သင္ရိုးေတြမွာ ေဒသအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္(Local needs)ေတြကို ထည့္သင္ခြင့္ ရတာေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းသားေတြဟာ အေျခခံပညာေရးကတည္းက ကိုယ့္ႏို္င္ငံ ကိုယ့္ေဒသ ရဲ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိခြင့္ရသြားျပီး အထက္တန္း ပညာေရး ေရာက္တဲ့ အခါ ကိုယ့္ေဒသအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားခြင့္ ရသြားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တကယ္လိုအပ္တဲ့ အေရးပါတဲ့ ေက်ာင္းပညာေရးပံုစံပါပဲ။ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ေကာင္းတခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏို္င္ငံမွာကေတာ့ ပညာေရးကို အစိုးရကသာ လံုး၀ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါတယ္။ အေျခခံပညာကေန စျပီး တကၠသိုလ္ပညာေရးအထိ အစိုးရရဲ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာသာ ရွိေနပါတယ္။ ပညာေရးအာဏာပိုင္ ေတြမွာ ဘာလုပ္ပိုင္ခြင့္မွ မရွိတဲ့အျပင္ ျပာန္းစာေတြထဲမွာ အစိုးရက ၀ါဒျဖန္႔တဲ့ အေၾကာင္းအရာမွား ေတြကို ထည့္သင္တာမ်ိဳးဟာလည္း ပညာေရးစနစ္နဲ႔ မသင့္ေတာ္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင၊္ ကိုယ့္ႏို္င္ငံရဲ အားနည္းခ်က္ ခ်ိဳယြင္းခ်က္ေတြကို သင္ခြင့္မရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေနာင္အနာဂတ္မွာ တိုင္းျပည္ကို ထူေထာင္ရမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ကိုယ့္ႏို္င္ငံရဲ တကယ့္လိုအပ္ခ်က္ေတြကို မသိတဲ့ သူေတြအျဖစ္နဲ႔ ၾကီးျပင္းသြားၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ အနာဂတ္ႏို္င္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ေတာ့ ေပ်ာ့ကြက္ ဟာကြက္ၾကီး တခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ကမၻာမွာ တိုးတက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ႏို္င္ငံတိုင္းဟာ သူတို႔ႏို္င္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ျပီး တႏို္င္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ပညာတတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ မႈေတြေၾကာင့္သာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာဥာဏ္ျမင့္မားတဲ့ အစိုးရနဲ႔ ပညာေကာင္းကို ရထားတဲ့ ႏို္င္ငံသားေတြကသာ ကိုယ့္ႏို္င္ငံကို ေအာင္ျမင္ တိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံတႏို္င္ငံအျဖစ္ ေရရွည္ တည္ေဆာက္ႏို္င္ ထိန္းသိမ္းႏို္င္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ၊ ကမၻာတ၀ွမ္းက တိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ ပညာရွင္ေတြကို အလုအယက္ ေမြးျမဴေနၾကတာပါ။ တေန႔ထက္တေန႔၊ တိုးတက္သထက္ တိုးတက္တဲ့ သင္ရိုးေတြ၊ သင္ၾကားနည္းစနစ္ေတြ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ ပညာရွင္ ဆရာ ဆရာမ ေတြကို သံုးျပီး ေခတ္မီပညာေရးျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးေနၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ၊ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ကိုယ့္ႏို္င္ငံကို ခိုင္မာတဲ့ ႏို္င္ငံတခုအျဖစ္ ေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနတာလည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ေမျငိမ္း(၂၀၀၇)

Building Knowledge Economies စာတမ္း(၅)

ကမာၻ႔ဘဏ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ရဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စာတမ္းပါ Building Knowledge Economies ပညာေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ မ...